Het juiste adres voor uw gastouder en voor kinderfeestjes

Impressum / gegevens

Jeanettes Boerderij is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71503307.


Gastouder Jeanette is gediplomeerd en voldoet aan alle wettelijke eisen. Ze is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen onder het registratienummer 273190702. Ouders hebben daarom recht op kinderopvangtoeslag.

Zij werkt samen met de gastouderbureaus TisKidz en ViaViela. Jaarlijks volgt zij cursussen om haar kennis over kinderen op peil te houden. EHBO voor kinderen wordt bijvoorbeeld jaarlijks herhaald. Ze is in het bezit van een Verklaring omtrent Gedrag; en met haar ook haar echtgenoot en volwassen kinderen.

Bruto uurtarief: € 6.50 per kind per uur. Ook het gastouderbureau brengt maandelijks een bedrag in rekening. U kunt vrijblijvend een prijsopgaaf doen bij de bureaus.

 


Tarieven kinderfeestjes:

Voor de kinderfeestjes vraag ik 12.50 euro per kind. 

De feestjes zijn inclusief eten, drinken en begeleiding. 

 

Jeanette handelt bij de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet Bescherming persoonsgegevens. Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende worden de gegevens door haar niet aan derden verstrekt. Behalve in die gevallen dat Jeanette  hiertoe verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Denk daarbij aan de gegevens die Jeanette als gastouder aan gemeente, GGD of Belastingdienst moet verstrekken in verband met verplichtingen voortvloeiend uit de wet kinderopvang.  

 

De (persoons)gegevens die zijn ingevuld, kunnen door de rechthebbende altijd worden aangepast of worden verwijderd. Jeanette verzendt digitale nieuwsberichten met informatie samenhangend met de dienstverlening.